Burun Hastalıkları

Nazal Polip Nedir?

İnsan vücudunda içi hava ile dolu birçok organ ve doku bulunur. Akciğerler, mide, ağız, burun, burun etrafındaki sinüsler, dış kulak yolu bu doku ve organlara örnektir. Bir ucu açık keseye benzeyen boşluklara sinüs denir. Sinüslerin iltihap kapmasına halk arasında sinüzit denir.  İnsan vücudunda tüm bu boşlukları döşeyen ve hücrelerden oluşan ince, yüzeysel bir doku tabakası bulunur. Bu doku tabakasından dışarı doğru sarkarak normal yapılardan farklı olarak büyüyen, et gibi yapılara “polip” adı verilir. 

Polipler içi boş olan her türlü organ veya dokuda gelişebilir ve bulunduğu yere göre isimlendirilir. Burun içini veya ağızları burun içerisine açılan burun etrafındaki sinüslerin iç yüzeyini döşeyen dokulardaki hasarlardan polipler gelişebilir. Bu durumda oluşan yapıya Latincede buruna ait anlamı taşıyan “Nazal” kelimesiyle yerleşim yeri tanımlanarak “Nazal Polip” ismi verilmiştir. 

Nazal Polip Nasıl Oluşur?
Poliplerin nasıl oluştuğu tam olarak bilinmez. Burun ve sinüsleri döşeyen yüzeysel dokular çeşitli nedenlerle bağlı olarak oluşan hasarlar polip oluşumunu tetikler. Hasara sebep olan en önemli etkenler ise iltihap ve alerji durumlarıdır. Birtakım zararlı maddeler ile devamlı temas edilmesi ya da solunması bu oluşumu tetikler. Kalıtımsal sebeplerde polip oluşumuna neden olur. 

Nazal Polip Ameliyatı Nasıl Yapılır?
Burun polipi ameliyatı son yıllardaki teknolojik gelişmelere paralel olarak önemli değişiklikler görülür.  Bilgisayarlı tomografinin milimetrik olarak verdiği görüntüler üzerinde planlama yapılarak ameliyat gerçekleştirilir. Günümüzde burun içerisinden endoskopik olarak cerrahi operasyonlar yapılır.  Endoskopik yöntemde, ışık kaynağı, kamera ve monitör kullanılarak burun içinden girilir. Burun içi ile sinüslerdeki polipler ve hasarlı dokular temizlenir. Polipler temizlendikten sonra sinüslerin burun içine açılan yerleri kontrol edilir. Gerekli durumlarda sinüsler açılarak normale dönmesi sağlanır. Ameliyat bölgesel uyuşturma ya da genel anestezi altında kişi uyutularak yapılır. Bu tür ameliyatlara “Endoskopik Sinüs Cerrahisi” adı verilir. Endoskopik yöntemde kullanılan ince aletlerle göz ve beyin gibi yakın organlarda oluşabilecek hasarlar engellenebilir. Bu yeni yöntem doğal olarak mevcut yapıların bozulmasını önler. Ufak poliplerin temizlenmesini sağlar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like