Burun Hastalıkları

Burun Deformasyonu Nedir?

burun deformasyonu

Burun deformasyonu burun köprüsünün orta kısmı boyunca belirgin bir baskınlığa veya çökmeye işaret eder. Öyle göründüğü gibi, burnu yandan görünümden bakarken bir eyerin görünüşünü andırır. Bu bir eyer burun deformitesinin çoğu durumunda burnun tam olarak çöktüğü yeri gösteren bitişik diyagramda görsel olarak gösterilmektedir. Görünüşten dolayı, bu tip bir anormalliğe boksör burun deformasyonu de denir.

Burun Deformasyonun Nedenleri Nelerdir?

Bu deformasyon çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. Burun deformasyonu bazı durumlarda, burun ucu deformasyonu, burnun kıkırdak yapısını etkileyen altta yatan bir tıbbi durumdan kaynaklanabilir. Bunlar arasında Wegener’ın granülomatozu, lepra (Hansen hastalığı olarak da bilinir), bunun yanı sıra polikondrit ve hatta sifiliz bulunur. Bu medikal durumların her biri ile sonuç burun burkulmasının daha sonra çökmesi ile burun kıkırdak yapısında ciddi hasara yol açar. Neyse ki, bu medikal hastalıklar genel olarak oldukça nadirdir ve azınlıkta bir sırt ağrısı deformitelerine neden olur.

Sele burun deformitelerinin çoğunluğu, burundan önceki travmadan kaynaklanmaktadır. Bu, önceki burun ameliyatından veya burnun gerçekte yaralanmasından olabilir. Fazla kıkırdağın yanlışlıkla burundan çıkarılması durumunda, önceki burun cerrahisi sonucu sele burun deformasyonunu ortaya çıkabilir. Bu genellikle bir rinoplasti cerrahının köprü yüksekliğini aşırı miktarda azalttığı durumlarda olur. Bu özel bir eyer burun deformitesi durumunda, burun köprüsü, dorsal kıkırdak ve / veya üst lateral kıkırdak, uygun köprü yüksekliğini korumak için yetersiz yapısal desteğin bulunduğu noktaya kadar tehlikeye düşebilir. Sonuç, burun köprüsünün görünümünde görüldüğü gibi orta kısım boyunca çökmesidir. Aynı şey, birinin boksör gibi burnuna künt sarsıntı geçirmesiyle sonuçlanabilir. Bu tip eyer burun deformitesinde, genellikle hasar gören ve zayıflayan septal kıkırdaktır. Burun deformasyonu sonuç olarak, köprü desteği (cerrahi travma ile görüldüğü gibi) tehlikeye girer ve bu da bir eyer burun deformitesi ile sonuçlanır. Her iki durumda da (ameliyat veya travmayı takiben sırt ağrısı), burun köprüsünün kemik ve / veya kıkırdak desteği, bir çökmeye neden olan nokta zarar görür.

Sele Burun Deformitesi İçin Cerrahi Çözüm

Deformasyonun düzeltilmesi oldukça karmaşık rinoplasti veya yenileme lipoplastı tekniğini içerir. Alanında uzman olan bir yüz plastik cerrah tarafından yapılmalıdır. Deformasyonun düzeltilmesindeki en önemli amaç, uygun köprü desteğini geri kazandırmaktır. Burun deformasyonu birçok durumda, bu burun kemiği rekonstrüksiyonu yanı sıra köprü kıkırdağı (dorsal septal kıkırdak ve üst lateral kıkırdak) içerir. Hemen hemen tüm bir eyer burun deformitesi vakalarında, cerrahi düzeltme burun köprüsünün bir miktar büyütülmesini içerecektir. Bu, uygun şeklin ve desteğin sağlanmasına yardımcı olmak için buruna bir şey eklemesi gerektiği anlamına gelir.

Rinoplasti pratiğimde, eyer burun deformitesini düzeltmek için kullanılan en yaygın teknik kıkırdak greftidir. Hafif bir eyer burun deformitesi olan bazı vakalarda, burun köprüsünü yeniden oluşturmak için septal veya kulak kıkırdak greftleme yeterli olabilir. Bu tip rinoplastide, ucun dahil olmadığı bir eyer burun deformitesi için, normal bir köprü yüksekliğini geri kazanmak için bir kıkırdak parçası doğrudan depresyonun üzerine yerleştirilebilir. Burun köprüsünün yükseltilmesi veya oluşması nedeniyle bu durum genellikle “dorsal büyütme” olarak adlandırılır. Aynı zamanda bir “dorsal onlay grefti” olarak da bilinir çünkü kıkırdak defektin üstüste binmesi için köprünün üzerine yavaşça yerleştirilir. Yükseklik gerektiren alan oldukça sınırlı olduğu için, bu tip eyer burnunu yeniden şekillendirirken septal veya kulak kıkırdağı yeterlidir.

Burun ucunun anormal rotasyonunu da içeren bir eyer burun deformitesine sahip rinoplasti hastalarında, doğal görünümlü bir burun elde etmek için daha kapsamlı bir kıkırdak gereklidir. Bu rinoplasti hastalarında septal ve / veya kulak kıkırdağı genellikle rekonstrüksiyon için yeterince güçlü değildir. Ek olarak, bu tip eyer burun deformitesi onarımı tipik olarak septum ve kulaktan elde edilenden daha büyük bir greft gerektirir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like