Burun Polipleri

Teşhis

Doktorunuz genellikle belirtileriniz, genel bir fiziksel muayene ve burnunuzun muayenesi hakkındaki sorulara verdiğiniz cevaplara dayanarak tanı koyabilir. Burun polipleri, basit bir ışıklı alet yardımıyla görülebilir.

Diğer tanı testleri şunları içerir:

Nazal Endoskopi

Işıklı büyüteçli lens veya küçük bir kamera (nazal endoskopi) içeren dar bir tüp doktorunuzun burnunuz ve sinüsleriniz içinde ayrıntılı bir inceleme yapmasını sağlar. Endoskopu bir burun deliğine sokar ve burun boşluğunuza yönlendirir.

Görüntüleme Çalışmaları

Bilgisayarlı tomografi (BT) ile elde edilen görüntüler doktorunuzun sinüslerinizin daha derin bölgelerinde poliplerin boyutunu ve yerini belirlemesine ve iltihaplanma derecesini değerlendirmesine yardımcı olabilir. Bu çalışmalar ayrıca doktorunuzun, yapısal anormallikler veya başka tür kanserli veya kanserli olmayan büyüme gibi burun boşluklarınızdaki diğer olası engellerin varlığını da ekarte etmesine yardımcı olabilir.

Burun Polipleri
Burun Polipleri

Alerji Testleri

Doktorunuz, alerjilerin kronik enflamasyona katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için cilt testleri önerebilir. Deri prick testi ile, önkol veya üst sırtınızın cildine küçük alerji yapan ajanlar (alerjenler) damlatılır. Doktorunuz ya da hemşireniz alerjik reaksiyon belirtileri için cildinizi gözlemlemeden önce, damlalar cildinizde 15 dakika kalır.

Bir cilt testi yapılamazsa, doktorunuz çeşitli antikorlara karşı spesifik antikorları tarayan bir kan testi isteyebilir.


Kistik Fibroz Testi

Nazal polip teşhisi konan bir çocuğunuz varsa, doktorunuz mukus, gözyaşı, ter, tükürük ve sindirim suyu üreten bezleri etkileyen kalıtsal bir durum olan kistik fibroz testini önerebilir. Kistik fibroz için standart tanı testi, çocuğunuzun terlemesinin çoğu kişinin terinden daha tuzlu olup olmadığını belirleyen invazif olmayan bir ter testidir.

Burun Polipleri Tedavisi

Polipli veya polipsiz kronik sinüzit tamamen iyileşmek için zor bir durumdur. Belirtilerinizi yönetmek ve kronik enflamasyona neden olabilecek alerjiler gibi faktörleri tedavi etmek için en iyi uzun vadeli tedavi planını geliştirmek için sağlık ekibinizle birlikte çalışmalısınız.

Burun poliplerinin tedavi amacı, boyutlarını küçültmek veya ortadan kaldırmaktır. İlaçlar genellikle ilk yaklaşımdır. Ameliyata bazen ihtiyaç duyulabilir, ancak polipler tekrar ortaya çıkma eğiliminde olduğu için kalıcı bir çözüm sağlamayabilir.

İlaçlar

Burun polipleri tedavisi genellikle büyük poliplerin bile büzüşmesine veya kaybolmasına neden olan ilaçlarla başlar.

İlaç tedavileri şunları içerebilir:

Nazal Kortikosteroidler

Doktorunuz iltihaplanmayı azaltmak için bir kortikosteroid burun spreyi reçete edebilir. Bu işlem polipleri küçültebilir veya tamamen ortadan kaldırabilir. Nazal kortikosteroidler arasında flutikazon (Flonase, Veramyst), budesonid (Rhinocort), flunisolid, mometazon (Nasonex), triamsinolon (Nasacort Alerji 24HR), beklometazon (Beconase AQ) ve klesonid (Omisonid) bulunur.

Oral ve Enjekte Edilebilir Kortikosteroidler

Bir nazal kortikosteroid etkili değilse, doktorunuz prednizon gibi oral bir kortikosteroid ya tek başına ya da burun spreyi ile birlikte reçete edebilir. Oral kortikosteroidler ciddi yan etkilere neden olabileceğinden, genellikle sınırlı bir süre için onları alırsınız. Nazal polipler şiddetliyse, enjekte edilebilir kortikosteroidler kullanılabilir.

Diğer İlaçlar

Doktorunuz, sinüsleriniz veya burun pasajlarınızdaki kronik enflamasyona katkıda bulunan durumları tedavi etmek için ilaçlar verebilir. Bunlar alerji tedavisi için antihistaminleri ve kronik veya tekrarlayan bir enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotikleri içerebilir. Aspirin duyarsızlaştırma ve tedavisi, bazı nazal polip ve aspirin duyarlılığı olan hastalara faydalı olabilir.

Burun Polipleri Cerrahi Tedavi

Eğer ilaç tedavisi nazal polipleri küçültmezse veya ortadan kaldırmazsa, polipleri çıkarmak ve sinüslerinizle iltihaplanma ve polip gelişimine yatkın hale getirecek sorunları düzeltmek için endoskopik cerrahiye ihtiyacınız olabilir.

Endoskopik cerrahide, cerrah burun deliklerinize büyüteçli veya küçük bir kamera (endoskop) içeren küçük bir tüp yerleştirir ve sinüs boşluklarınıza yönlendirir. Polipleri ve sinüslerinizdeki sıvıların akışını engelleyen diğer engelleri kaldırmak için küçük aletler kullanır.

Cerrahınız ayrıca sinüslerinizden burun geçişlerinize açılan açıklıkları da büyütebilir. Endoskopik cerrahi genellikle ayakta tedavi olarak yapılır.

Ameliyattan sonra, nazal poliplerin tekrarını önlemeye yardımcı olmak için muhtemelen bir kortikosteroid burun spreyi kullanacaksınız. Doktorunuz ayrıca ameliyat sonrası iyileşmeyi teşvik etmek için bir tuzlu su (okyanus suyu burun spreyi) durulaması kullanmanızı önerebilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like