İç Hastalıkları

Böbrek Taşının Tedavi Yöntemleri

Daha önce böbrek taşının oluşma nedenleri ve belirtilerinden söz etmiştik. Bugün de böbrek taşının teşhis edilmesi ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olalım.

Böbrek Taşının Tedavi Yöntemleri Nelerdir, Böbrek Taşı Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek taşı, bazı görüntüleme yöntemleri ve labrotuvar testleri ile teşhis edilmektedir. Böbrek taşı oluşumu çoğunlukla röntgen filminde görülmektedir. Ancak bazı durumlarda röntgen filminde böbrek taşı görülemeyebilir. Bu durumda tomografi çekilmesi gerekir. Çünkü tomografi sayesinde tüm böbrek taşları belirlenebilir. Damar içi piyelogram (damar içine ilaç verilmesi) ve ultrason gibi yöntemlerle de böbrek taşı tespiti yapılabilir.

Böbrek taşının tedavi yöntemleri

Akut Tedavi, Taş Kırma (SWL), Perkütan Böbrek Taşı Çıkarılması (PNL) ve Üreteroskopi’dir.

  • Akut Tedavi:

Bu tedavi yöntemiyle hastanın taşı kendisinin düşürmesi amaçlanır. Hasta olan kişiye bol su ve ağrı kesici içmesi tavsiye edilir. Bol su içmek, kişinin sık sık idrara çıkması sağlanır. Böylece taşın düşmesi beklenir.

  • Taş Kırma (SWL):

Taş Kırma, en çok kullanılan yöntemlerden biridir. Böbrek içinde ve üreterin üst kısmında oluşan taşların tedavi edilmesinde oldukça önemlidir. Taş kırma yönteminde röntgen ışını ya da ultrason kullanılarak taşlara odaklanılır. Taşa direkt olarak yönlendirilen yüksek enerji ışınları ile vücuda zarar verilmeden taşın parçalanması sağlanır. Böylece taşlar, idrar yoluyla kolayca atılır.

  • Perkütan Böbrek Taşı Çıkarılması (PNL):

Bu yöntem çok büyük taşların tedavisinde kullanılır. Bazı taşlar, taş kırma tedavisine cevap vermemektedir. Perkütan böbrek taşı çıkarma yöntemi böbreğin içine bir tüp yerleştirilir ve ameliyatla çıkarılması sağlanır.

  • Üreteroskopi:

Çok ince ve esnek bir teleskopik alet ile idrar borusundan (üretra) ve mesaneden geçilir. Böylece üreterde tıkanıklığa yol açan taşa ulaşılarak çıkarılması sağlanır.

Böbrek Taşını Önlemek İçin Ne Yapılmalı?

Bol bol su içmek, kalsiyumu gereğinden fazla almamak, sodyum içeren yiyecekleri azaltmak, hayvansal protein alımını aza indirmek ve oksalat barındıran yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like